Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

Vztah mezi tréninkem pracovní paměti a inteligencí PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D., Lei Yong

Pracovní paměť je kognitivní systém sloužící ke zpracování informací, ukládání visuálně prostorových a verbálních podnětů, řídící exekutivní funkce. Právě koordinace činnosti exekutivních funkcí je hlavní náplní činnosti pracovní paměti. Pracovní paměť hraje ústřední roli při procesu učení, při uvažování, a při řešení problémů (Barrouillet et al., 2008; Camos, 2008; Klingberg, 2009; Zhao, Zhou, 2010). Inteligence se dělí na dvě složky, kterými jsou tzv. krystalizovaná inteligence a fluidní inteligence (Cattell, 1971).

Krystalizovaná inteligence (Gc) je odrazem našich dovedností, získaných znalostí a zkušeností, úzce se pojí s verbálními schopnostmi, vývojem jazyka a je ovlivnitelná vzděláváním (Cattell, 1971; Kline, 1998; Dearyet al, 2007). Fluidní inteligence (Gf) zahrnuje schopnost logicky uvažovat a řešit nové problémy nezávisle na dříve získaných znalostech, které jsou ovlivněny naší zkušeností v každodenním životě, a to jak v profesním tak ve školním prostředí (Klingberg, 2009; Jaeggietet al., 2008; Perriget et al., 2009; Alloway, 2009). Fluidní inteligence (Gf) je rozhodující při řešení široké škály kognitivních úkolů a je považována zajeden z nejdůležitějších faktorů při učení (Jaeggiet et al., 2008). Navíc Gf úzce souvisí s tím, jak budeme úspěšní při řešení problémů, zejména ve složitých a náročných prostředích (Jaeggietet al., 2008). Na základě provedených studií lze říci, že krystalizovanou inteligenci (Gc) je možné zlepšit prostřednictvím trénování pracovní paměti, a dále byl zjištěn vztah mezi školní úspěšností a Gc (Alloway, 2009). Nicméně Gf vykazuje vyšší korelaci s pracovní pamětí než Gc. Mnoho výzkumníků se ve svých studiích zmínilo o problematické korelaci mezi tréninkem pracovní paměti a Gf, z toho důvodu tento článek pojednává o tomto fenoménu ze dvou perspektiv. První perspektivou je pozitivní vliv tréninku pracovní paměti na Gf a druhou perspektivou jsou některé doposud sporné věci, týkající se této problematiky.

Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha