Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

O časopise

Aktuální číslo zde

 

Cognitive Remediation Journal je internetový odborný časopis, který se zaměřuje na zprostředkování a výměnu informací z oblasti nefarmakologických intervencí neuropsychofyziologického charakteru u celého spektra zdravotních poruch, vydávaný Centrem duševního zdraví Jeseník a Šumperk.

Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, postgraduální témata, zprávy ze zajímavých odborných akcí a recenze knih. Nabízí též prostor pro odbornou diskusi nad odbornými tématy diplomové a bakalářské práce a inzerci nových výzkumů.Časopis je přístupný bezplatně všem čtenářům. Články je možno publikovat v češtině, slovenštině a v angličtině. Souhrn publikace v angličtině

 Vkládat články a obrázky můžete zde

Je určen akademickým pracovníkům, psychologům, lékařům, logopedům, rehabilitačním pracovníkům, pedagogům, bioinženýrům, zdravotním sestrám, sportovním trenérům a dalším zájemcům.

Cílem časopisu je:
 
poskytnout prostor pro prezentaci a předávání odborných poznatků domácích i zahraničních odborníků z oblasti nefarmakologických intervencí
poskytnout materiály k postgraduálnímu vzdělávání
vytvořit platformu pro větší vzájemnou informovanost a komunikaci mezi jednotlivými obory zabývajícími se aplikací nefarmakologických postupů při diagnostice a terapii
kultivovat mezioborovou odbornou debatu spojenou s nefarmakologickými intervencemi
 

Redakční rada:

Vedoucí redaktor prim. MUDr. Miroslav Novotný,
prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.,
doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, Ph.D.,
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.,
PhDr. Hana Přikrylová- Kučerová Ph.D.,
PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.,
PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D.,
doc. PhDr. Jíří Kulka, CSc.,
PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.,
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.,
MUDr. et Mag. Phil. Svetlana Žuchová, Ph.D.

 

Kontaktní e-mail redakce: cdzord@email.cz
Webové stránky časopisu: cdzjesenik.cz/journal
 

Příspěvky jsou posuzovány ve dvou kolech. V prvním kole posoudí každý příspěvek redakce, která si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. Ve druhém kole prochází příspěvek oboustranně anonymním recenzním řízením (kromě diskusí, zpráv a recenzí knih). Na výzkumnou či přehledovou studii a příspěvek z praxe je vypracován posudek, který obdrží autor v případě závěru „publikovat po úpravách“, „nepublikovat“.

Překlady textů - Bc. Silvie Novotná
Webdesign a redakční systém – Hana Hausnerová
Jazyková korektura slovenských textů – Mgr. Tomáš Žilinčík
 

Oblast nefarmakologické péče představuje mimořádně důležitou součást medicínsko-vědního výzkumu. Otázky s tím jsou a budou stále více v centru pozornosti odborné i laické veřejnosti. Rostoucí poptávce po odborných informacích z této oblasti se snaží vycházet vstříc Cognitive Remediation Journal.

Přímý předchůdce časopisu Cognitive Remediation Journal (COGMED JOURNAL) zaznamenal v r 2012 celkem 6 926 unikátních návštěv  obsažených v každém článku).

 

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha