Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

Externí recenzenti

 

1

doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.

ČVUT Praha

2

doc. MUDr. Eva Malá CSc.

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

3

doc. MUDr. Libuše Stárková CSc.

Psychiatr klinika LF UP Olomouc

4

doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Psychiatrické centrum Praha

5

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

Psychiatrická klinika FN Brno

6

doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

LF UK Praha

7

doc. PhDr. Bohumil Koukola CSc.

Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogické a školní psychologie Slezská univerzita v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd

8

doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.

LF UK Praha

9

Mgr. Eva Bazínková

CDZ Jeseník

10

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

Pedagogická fakulta UP Olomouc, Ústav speciálně pedagogických studií.

11

MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.

Psychiatrická klinika FN Olomouc

12

MUDr. Jan Zbytovský

Psychiatrická klinika FN Hradec Králové

13

MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

Psychiatrická klinika FN Praha

14

PhDr. et PhDr. Václava Tylová

Psychiatrické oddělení Nemocnice Klatovy

15

PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D.

Psychiatrické centrum Praha

16

PhDr. Jana Kordačová, Ph.D.

Ustav experimentálnej psychológie Slovenskej akademie vied v Bratislave, Resocializacne stredisko pre osoby zavisle od psychotropnych latok, Bratislava.

17

PhDr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Filosofická fakulta UP Olomouc

18

PhDr. Radim Badošek, Ph.D.

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

19

PhDr. Roman Procházka, Ph.D.

Filosofická fakulta UP Olomouc

20

PhDr. Tomáš Divéky

Psychiatrická klinika FN Olomouc

21

PhDr. Zuzana Čeplová

Psychiatrické centrum Praha

22

prim. MUDr. Jan Tuček, Ph.D.

Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice

23

prim. MUDr. Marek Páv, Ph.D.

PL Horní Beřkovice

24

prim. MUDr. Peter Korcsog

Psychiatrické oddělení Všeobecné nemocnice Rimavská Sobota

25

prim. MUDr. Petr Možný

PL Kroměříž

26

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Psychiatrické klinika FN Praha

 

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha