Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

Schéma-inhibitory štěstí a jejich remediace

příspěvek k pozitivní psychoterapii Jiří Kulka

ABSTRAKT

Autor popisuje vlastní chápání štěstí, které vyvozuje z originální teorie osobnosti. Struktura osobnosti sestává ze čtyř podsystémů: motivačního a výkonového, egotického a charakterového. Z představy o saturaci těchto osobnostních podstruktur vychází při definici štěstí jako synergické jednoty radosti a blaženosti, seberealizace a smysluplnosti života. Dále se zabývá faktory, které životní štěstí blokují, a ukazuje možnost implementace schema terapie v oblasti psychoterapie pozitivní. Oba terapeutické směry lze propojit tak, že pomocí schémat (Young a spol.) můžeme vysvětlit vznik konfliktů (Peseschkian).

KLÍČOVÁ SLOVA: štěstí, struktura osobnosti, motivační, výkonový, egotický a charakterový podsystém, radost, blaženost, seberealizace, smysluplnost, schema terapie, pozitivní psychoterapie

ÚVOD

Je mnoho možností, jak definovat psychoterapii. Jednou z nich je vymezit ji jako pomoc lidem při utváření životního štěstí. V takovém případě ovšem potřebujeme pochopit, co štěstím rozumíme a čím může pro člověka být.

V literatuře nalezneme řadu pokusů o psychologické vymezení „štěstí“. Jeho definice se stále mění (viz Veenhoven 2008: World Database of Happiness, nebo například Diener 2000,  Seligman, Csikszentmihályi 2000, Nakamura, Csikszentmihalyi 2002, Keyes, Haidt 2003, Seligman 2011). Vysoce také hodnotíme  teorie H. Gardnera, M. Csikszentmihalyiho a W. Damona (2001), M. E. P. Seligmana (2002), L. G Aspinwalla a  U. M. Staudingera 2003, P. A. Linleyho a S. Josepha (2004), Ed. Dienera (2008), Ch. Petersona a M. E. P. Seligmana (2004), A. M. Wooda a N. Tarriera (2010) a dalších. 

Na institutu ARCANA jsme v posledních 20 letech vypracovali vlastní teorii osobnosti i štěstí, které jsou uvedeny do vztahu – prožitky štěstí zde mají afinitu k jednotlivým osobnostním podstrukturám. Naše originální výsledky se dosti blíží původní Seligmanově koncepci, která ovšem vychází z jiných předpokladů.

Volume 3 Issue 1/2014 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha