Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

Jak zjišťovat kvalitu života u pacientů s demencí? MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.

Abstrakt

Výzkum kvality života u pacientů s demencí nabývá na klinickém významu. Je to dáno rostoucí incidencí demence v populaci, nevyléčitelností demence, dlouhodobu léčbou a progredujícím charakterem demence spolu s invalidizací pacientů v terminálních stádiích demence. Práce přináší přehled základních přístupů výzkumu kvality života v širokém kontextu, poukazuje na specifika výzkumu kvality života u demencí a na možnosti ovlivnění kvality života u pacientů s demencí.

Klíčová slova:  Kvalita života, dotazníky kvality života, determinanty kvality života, demence.

Abstract

Rearch of quality of life in patients with dementia comes to the fore, as a result of increasing incidence of dementia in population, incurable character of dementia, long-term care, progressive and invalidizing character in end-stage dementia. The paper  proposes survey of basic approaches to quality of life research in wide context, shows specific features in quality of life research in dementias as well as possibilities for improving quality of life in patients with dementia.

Key words: Quality of life, questionnaires of quality of life, determinants of quality of life, dementia.

Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha