Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

J. Lužný: Diagnostikujeme správně a včas demenci?

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Ostrava

Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Kroměříž luznyj@plkm.cz 

Abstrakt

Práce přináší přehled základních poznatků z oblasti diagnostiky a diferenciální diagnostiky demencí. Pozornost je věnována hodnocení kognitivních funkcí, somatickým příčinám kognitivního deficitu, sekundárně vzniklým kognitivním deficitům v rámci jiné duševní poruchy, problematice subjektivní poruchy paměti, mírné kognitivní poruchy a diferenciální diagnostice nejčastěji se vyskytujících demencí a dále pak demencí z pomezí oborů neurologie a psychiatrie.

Abstract

Survey of basic facts about diagnostics and differential diagnostics of dementia is brought in the paper. Attention is paid to evaluation of cognitive functions, somatic cause of cognitive deficits, secondary occuring cognitive deficits resulting from another mental disorder, further to the subjective memory impairment, mild cognitive impairment and differential diagnostics of the mostly occuring dementias including dementias with both neurological and psychiatric features.

Klíčová slova: Kognitivní deficit, Subjektivní poruchy paměti, Mírná kognitivní porucha, Demence, Diferenciální diagnostika demencí

Key words: Cognitive deficit, Subjective memory impairment, Mild cognitive impairment, Dementia, Differential diagnostics of dementias

Volume 2 Issue 1/2013 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha