Důležité upozornění

Naléhavě žádáme naše klienty, aby dodržovali doporučení vlády a nepřicházeli do ordinace se zvýšenou teplotou, kašlem či jinými příznaky virového onemocnění.


Pro nezbytné konzultace volejte na telefon:

CDZ Jeseník - 584 412 462, CDZ Šumperk - 583 223 973.


Vážné stavy samozřejmě ošetříme v ordinaci. Obecně ale platí, čím méně návštěv polikliniky, tím méně dalších nakažených, proto dobře zvažte, zda je k nám nutné opravdu dorazit osobně.

Prim.MUDr. Miroslav Novotný
Centrum duševního zdraví, Jeseník & Šumperk s.r.o. IČ: 25283201
Nestátní psychiatrické,psychologické a psychoterapeutické praxe
EEG laboratoř,Psychologická laboratoř
Ordinace pro nadužívání (alkohol, nealkoholové závislosti, patologické hráčství, a j.)
Institut Kognitivně behaviorální psychoterapie Hradec Králové (hlavní lektor)
Jeseník, Dukelská 456, Šumperk Zemědělská 3 (Internát SOUŠ) Česká republika
Tel (00420) 584 412 462 (Jeseník), (00420) 583 223 973 (Šumperk)
Mobil (00420)777/775 557
e-mail cdz.jesenik@seznam.cz
www.:cdzjesenik.cz

— Děkujeme za pochopení