Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

EEG-biofeedback u pacientů se schizofrenií: další možnost ovlivnění kognitivního deficitu?

EEG biofeedback in patients with schizophrenia: another possibility to influence cognitive deficit?

Autoři: Mgr. Veronika Voráčková, MUDr. Filip Španiel Ph.D, prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D., PhDr. Mabel Rodriguez Ph.D.

Pracoviště: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, Klecany

Zdroje podpory: Tato publikace je výsledkem badatelské činnosti s podporou MZ ČR – RVO („Národní ústav duševního zdraví – NUDZ, IČ: 00023752“), dále s podporou projektu číslo LO1611 za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I. a projektu „Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)“, registrační číslo ED2.1.00/03.0078, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

This publication was supported by MH CZ - DRO („National Institute of Mental Helth – NIMH, IN: 00023752“), and by the project Nr. LO1611 with a financial support from the MEYS under the NPU I program, and by the project „National Institute of Mental Health (NIMH-CZ)“, under grant number ED2.1.00/03.0078, and the European Regional Development Fund.

Author’s contact information: Veronika Voráčková, mail: Veronika.Vorackova@nudz.cz; Work address: Topolová 748, Klecany.

Souhrn:  Přehledový článek pojednává o aplikaci EEG-biofeedbacku u pacientů se schizofrenií se zaměřením na oblast kognitivních funkcí. EEG-biofeedback je forma neurofeedbacku, při kterém dochází k záměrnému ovlivňování mozkové aktivity prostřednictvím jejího reálného záznamu za pomoci EEG. Pacient je aktivním účastníkem při léčbě, což hraje svou roli při kognitivní remediaci. Je zde předkládán přehled abnormalit v oblasti EEG záznamů u pacientů se schizofrenií. Současně předkládáme podrobný popis dosavadních studií věnujících se aplikaci EEG-biofeedbacku u schizofrenie i jiných neuropsychiatrických poruch a pozornost je věnována i nedostatkům těchto studí. V závěru se snažíme shrnout přínosy aplikace této metody.

Summary: This paper reviews the application of the EEG-biofeedback in the treatment of schizophrenia, with a focus on cognitive function. EEG biofeedback is a type of neurofeedback, that allows the deliberate influence brain activity through real EEG record. The patient is an active participant in his own treatment, which is an important fact for cognitive remediation. We present the summary of abnormalities in EEG record in schizophrenia patients. We also bring forward detailed description of up to date studies using the EEG-biofeedback in schizophrenia and other neuropsychiatric disorders, and we focus on the drawbacks of these studies. At the end of the review we try to summarize the benefits of EEG-biofeedback.

Klíčová slova: biofeedback, neurofeedback, elektroencefalografie, schizofrenie, kognitivní remediace

Keywords: biofeedback, neurofeedback, electroencephalography, schizophrenia, cognitive remediation

 

 

Volume 5 Issue 1/2016 Full text pdf
back

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha