Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

 

Závažný trestný čin, který zůstává většinou nepotrestán

Prim. MUDr. Karel Nešpor a PhDr. Ladislav Csémy

Souhrn

Zneužívání alkoholu u dětí a dospívajících dosáhlo v Česku znepokojivých rozměrů a představuje vážné riziko pro jejich rozvoj, zdravotní stav i budoucí uplatnění. Ve věkové skupině 13 až 15 let pilo jednou týdně nebo častěji alkoholické nápoje více než 75 tisíc dětí. S tím kontrastuje nízký počet osob stíhaný podle § 204 trestního zákoníku pro podávání alkoholických nápojů dítěti. V roce 2012 bylo podle statistik policie zjištěno pouze takových 101 případů.

Úvod

České děti patří vůči alkoholu k nejohroženějším na světě. Důvodů je více. Patří k nim mimo jiné nízká cena alkoholu a nevyhovující a málo prosazovaná legislativa. Postih za prodej nebo podávání alkoholu osobám mladším 18 let lze uložit podle zákona č. 379/2005 Sb. Kromě toho je možný také postih podle trestního zákoníku. Tam se v § 204 (Podání alkoholu dítěti) říká toto: „Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“

Zajímal nás poměr počtu dětí a dospívajících, kteří pijí alkohol opakovaně, a počtu případů trestního stíhání pachatelů této závažné trestné činnosti.

Výsledky

V tabulce 1 uvádíme výskyt pravidelného pití u dětí a dospívajících školního věku. Data vycházejí z české části mezinárodní studie HBSC – Mládež a zdraví (Kalman et al., 2011). Za pravidelné pití jsme považovali pití jakéhokoli druhu alkoholického nápoje týdně nebo častěji. Procentový výskyt takového pití je uveden v prvních třech sloupcích tabulky. Z dat v tabulce je zřejmé, že pravidelné pití alkoholu udává každý šestý dotázaný ve věku 13 let, mezi patnáctiletými je to již každý třetí. V posledním sloupci udáváme přepočet na věkovou skupinu 13 až 15 letých, který ukazuje, že pravidelné pití alkoholu se stává součástí života tisíců dětí školního věku.

 

Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha