Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

 

Změna vztahového rámce v psychoterapii a zdravotní péči

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Úvod

Změna vztahového rámce (cognitive reframing) znamená jiné pojímání skutečnosti a hledání nových možností, jak tato fakta konceptualizovat. Kromě pojmu změna vztahového rámce se také používá pojem kognitivní restrukturace (cognitive restructuring). Kognitivní restrukturace označuje spíše terapeutickou techniku, změna vztahového rámce proces, k němuž dochází v mysli.

Změna vztahového rámce a kognitivní restrukturace v psychoterapii

Tyto postupy se široce používají v kognitivně behaviorální terapii. Jejich četné příklady lze také najít v pracích M. H. Ericksona a jeho následovníků a u dalších psychoterapeutů. Steigerwald a Stone (1999) uvádějí, že ke kognitivní restrukturaci dochází i při setkáních Anonymních alkoholiků a zmiňují v této souvislosti jejich 12 kroků. I v psychoterapii orientované na vhled může být změna vztahového rámce jedním z účinných faktorů. Ke změně vztahového rámce dochází také při práci s motivací. Terapeut pomáhá vhodnými otázkami pacientovi uvědomovat si např. problémy působené tabákem a výhody nekouření. To, co bylo dříve vnímáno jako pozitivní, se v jiném světle ukazuje jako nevýhodné.

Negativní a pozitivní změna vztahového rámce

K negativním změnám vztahového rámce často dochází u depresivních jedinců nebo pod vlivem zátěžové životní události. Jedná se také o jeden z faktorů, který zvyšuje riziko suicidálního jednání u dospívajících (Chagnon, 2007). Při terapii jde naopak o to navodit pozitivní změnu vztahového rámce.

Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha