Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

 

Placebo, nocebo a psychologické účinky léků

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a MUDr. Hana Karbanová

Úvod

Léčiva působí psychologicky i biologicky, jak o tom svědčí placebo efekt. Některé poznatky týkající se placebo efektu lze využívat při podávání farmakologicky účinných léků. O tom se zmiňujeme v další části práce. Uvedená problematika je důležitá zejména pro lékaře, zdravotní sestry a pracovníky lékáren.

Placebo: možný mechanismus působení

Placebo je z medicínského hlediska neúčinná látka nebo postup, které napodobují účinné látky nebo postupy.

Aktivní placebo není farmakologicky účinné, ale má na rozdíl od placeba podobné vedlejší účinky jako účinná látka. To zvyšuje jeho věrohodnost.

Efekt placeba se vysvětluje zvýšenou sekrecí endorfinů (Benedetti, 2007). Antagonista opiátových receptorů naloxon oslaboval analgetický efekt placeba. Placebo efekt ve studii autorů Stern a spol. (2011), zlepšoval krátkodobou paměť a tento vliv byl blokován právě podáním naloxonu. Může ale dojít k ovlivnění jiných receptorových systémů. Předpokládá se, že působení placeba má neurofyziologický základ a že díky němu dochází k podnícení schopnosti organismu se uzdravovat (Vinař, 2013).

Bylo by zjednodušující chápat účinnost placeba jen jako důsledek neinformovanosti pacienta. Kaptchuk a spol. (2010) referují o pozitivním efektu placeba u dráždivého tračníku. V experimentální skupině se objevovalo méně obtíží a zlepšila se kvalita života. Zajímavá byla skutečnost, že v této studii dostaly zkoumané osoby informaci, že se jedná o tablety, které neobsahují účinnou látku. Bylo jim řečeno, že „klinický výzkum prokázal, že takové tablety mohou na tělesné zdraví působit prostřednictvím mysli.“

Účinek placeba se podstatně liší u různých poruch. Mezi ty, které reagují na placebo příznivěji, patří bronchiální astma, poruchy spánku, bolesti, panická porucha, posttraumatická stresová porucha a depresivní stavy. Na placebo naproti tomu většinou nereagují pacienti s obsedantně kompulzivní poruchou (Brown, 2006).

Při placebo efektu se uplatňuje řada mechanismů. Některé z nich zmiňujeme dále.

 

Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha