Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

S. Žuchová, J. Toutonghi, H. Papežová: Rodinná forma kognitivní remediace pro pacientky s mentální anorexí: první zkušenosti, Family-based cognitive remediation for anorexia nervosa patients: first experiences

svetlana.zuchova@gmail.com ; Hana.Papezova@vfn.cz

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 12000 Praha 2

Abstrakt

V naší práci popisujeme první zkušenosti s novou formou intervence u pacientek s mentální anorexií. Jedná se o kognitivní nácvik, který provádí rodič s pacientkou v domácím prostředí.  Vycházíme ze zkušeností s kognitivní remediací zaměřenou na kognitivní deficity této populace pacientek, tedy na sníženou schopnost set-shiftingu a slabou centrální koherenci.  Zároveň využíváme zkušeností z vícerodinné terapie.  Naší pilotní studie se účastnilo 8 rodin. Jednalo se o rodiče a dcery trpící mentální anorexií ve věku 15-19 let. Uvádíme první výsledky kvalitativního a kvantitativního hodnocení intervence rodiči a pacientkami a na jejich základě navrhujeme možnosti modifikace.

Abstract

Based on our experience with cognitive remediation for anorexia nervosa inpatients and with multifamily therapy for eating disorders, we have developed a family-based cognitive remediation program. It targets the main cognitive deficits of these patients, mainly the weak central coherence and set shifting deficiency. Eight families participated in our pilot study, including parents and daughters with anorexia nervosa. Our aim was to assess feasibility and acceptability of the intervention. We describe the first results of quantitative and qualitative evaluation of the program, and suggest modifications for future use.

Klíčová slova:

Mentální anorexie, poruchy příjmu potravy, kognitivní remediace, rodinná terapie

Key words

Anorexia nervosa, eating disorders, cognitive remediation, family-based treatment

Volume 2 Issue 1/2013 Full text pdf
zpět

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha