Journal   Externí recenzenti   Autoři   Zaslat článek   Archiv   Autorská práva   Podmínky publikování   O časopise   Kontakt

ISSN 1805-7225

 

 

zentiva-sanofi-cz_web

Articles

Latest

Positive Motivation and Hope during Addictive Diseases Treatment
Original work
page 3-5
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Volume 5 Issue 2/2016 Full text pdf

 

EEG biofeedback in patients with schizophrenia: another possibility to influence cognitive deficit?
Original work
page 3-15
Mgr. Veronika Voráčková, MUDr. Filip Španiel Ph.D, prof. MUDr. Pavel Mohr Ph.D., PhDr. Mabel Rodriguez Ph.D.
Volume 5 Issue 1/2016 Full text pdf

 

 
Autonomic nervous system in children with autism spectrum disorder
Original work
page 4-17
Bujnakova Iveta, Ondrejka Igor, Mestanik Michal, Tonhajzerova Ingrid
Volume 4 Issue 2/2015 Full text pdf
Volume 4 Issue 1/2015 supplement pdf
 
Go/NoGo continuous performance task in the psychophysiological research
Original work
page 19-29
Andrea Mestanikova, Igor Ondrejka, Michal Mestanik, Igor Hrtanek, Eva Snircova, Ingrid Tonhajzerova
Volume 4 Issue 1/2015 Full text pdf

 

 
Animal Models of Schizophrenia with a Focus on Models Targeting NMDA Receptors
Original work
page 3-18
Svojanovská, M., Stuchlík, A.,
Volume 4 Issue 1/2015 Full text pdf

Články

Recenzováno

CMAS / SPAS - Počítačové škálovanie a jeho možné využitie u detskej populácie

strana 3-10

Tomáš Žilinčík, Miroslav Novotný
Volume 3 Issue 3/2014 Full text pdf
 

CMAS / SPAS – Computer scaling and its possible use in the pediatric population

page 11-19

Tomáš Žilinčík, Miroslav Novotný
Volume 3 Issue 3/2014 Full text pdf
 

Failures and changes in the facial emotion recognition in patients with schizophrenia, siblings, and control subjects Original work

page 3-14

Saracco-Alvarez Ricardo a*, Fresán Ana b, Escamilla-Orozco Raúl a
Volume 3 Issue 2/2014 Full text pdf
 

Poruchy a změny v rozpoznávání emočních výrazů v obličeji u pacientů se schizofrenií, jejich sourozenců a kontrolních subjektů Originální práce

strana 15-26

Saracco-Alvarez Ricardo a*, Fresán Ana b, Escamilla-Orozco Raúl a
Volume 3 Issue 2/2014 Full text pdf
 

Manfred Spitzer: Digitální demence. Nakladatelství Host, Brno, 2014 Recenze Marek Preiss

strana 27-30

Marek Preiss 1,2,3
Volume 3 Issue 2/2014 Full text pdf
 

Manfred Spitzer: Digital dementia: What We and Our Children are Doing to our Minds. Brno: Host, 2014 Recenze Marek Preiss

page 31-34

Marek Preiss 1,2,3
Volume 3 Issue 2/2014 Full text pdf
 

Schéma-inhibitory štěstí a jejich remediace Originální práce

strana 3-13

Doc. PhDr. Mgr. et Mgr. Jiří Kulka, CSc.
Volume 3 Issue 1/2014 Full text pdf
 

Schema-inhibitors of Happiness and their Remediation Original work

page 14-24

Doc. PhDr. Mgr. et Mgr. Jiří Kulka, CSc.
Volume 3 Issue 1/2014 Full text pdf
 

Zúčastnili jsme se za vás SAN / NIHC konference: Společnost pro aplikovanou neurovědu Utrecht 30. 1. - 2. 2. 2014

strana 25-47

Zúčastnili jsme se za vás 17. mezinárodní kongres evropské federace pro biofeedback (BFE) Benátky 11. - 15. 2. 2014

strana 48-53

Základní podoby učení a myšlení. Originální práce

strana 2-16

Prof. MUDr. J. FABER, DrSc.
Volume 2 Issue 4/2013 Full text pdf
 

The Basic Forms of Learning and Thinking Original work

page 17-32

Prof. MUDr. J. FABER, DrSc.
Volume 2 Issue 4/2013 Full text pdf
 

Recentní práce autorů Reid et al. (2012)

strana 34

Jana Kopřivová
Volume 2 Issue 4/2013 Full text pdf
 

Placebo, nocebo a psychologické účinky léků Originální práce

strana 2-5

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a MUDr. Hana Karbanová
Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
 

Placebo, nocebo and psychological effects of drugs Original work

page 6-10

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a MUDr. Hana Karbanová
Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
 

Změna vztahového rámce v psychoterapii a zdravotní péči Originální práce

strana 11-15

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
 

Cognitive reframing in psychotherapy and health care Original work

page 16-20

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
 

Mnoho způsobů, jak zvítězit nad internetovou pornografií (svépomocný materiál) Originální práce

strana 21-26

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
 

Ways to win over internet pornography (a self-help material) Original work

page 27-32

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
 

Závažný trestný čin, který zůstává většinou nepotrestán Originální práce

strana 33-37

prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc a PhDr. Ladislav Csémy
Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
 

Serious crime, that in most cases remains unpunished Original work

page 38-42

prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc a PhDr. Ladislav Csémy
Volume 2 Issue 3/2013 Full text pdf
 

Impulzivní chování a jeho léčba Originální práce

strana 2-5

Prim. MUDr. Karel Nešpor a PhDr. Ladislav Csémy
Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
 

Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu? Originální práce

strana 6-11

PhDr. Ladislav Csémy a prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc
Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
 

Jak zjišťovat kvalitu života u pacientů s demencí? Přehledová práce

strana 12-20

MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D
Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
 

Negativní dopady počítačů a internetu na biopsychosociální zdraví dětí Příspěvek z praxe

strana 21-26

MUDr. A. Zakoutová
Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
 

Vztah mezi tréninkem pracovní paměti a inteligencí Přečetli jsme za vás

strana 27-32

PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D., Lei Yong
Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
 

Relationship between working memory training and intelligence Přečetli jsme za vás

strana 33-37

Lei Yong
Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
 

Referát o literatuře

strana 38-40

David G. Kingdon, Douglas Turkington Cognitive therapy of Schizophrenia  (Kognitivní terapie schizofrenie), MUDr. Alena Lambertová
Volume 2 Issue 2/2013 Full text pdf
 
Rodinná forma kognitivní remediace pro pacientky s mentální anorexí: první zkušenosti, Family-based cognitive remediation for anorexia nervosa patients: first experiences originální práce
strana 2-9
S. Žuchová, J. Toutonghi, H. Papežová
Volume 2 Issue 1/2013 Full text pdf
 
Biomedicínsky princíp a využitie elektrodermálnej odpovede v klinickej praxi. Biomedical principle and application of electrodermal response in clinical practice. originální práce
strana 10-15
Z. Višňovcová, I. Tonhajzerová
Volume 2 Issue 1/2013 Full text pdf
 
Diagnostikujeme správně a včas demenci? přehledová práce
strana 16-25
J. Lužný
Volume 2 Issue 1/2013 Full text pdf
 
Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu, The Experience With Brief Intervention Programme For Meth Addicts příspěvek z praxe
strana 26-32
M. Růžička, R. Procházka
Volume 2 Issue 1/2013 Full text pdf
 

Aktuální číslo zde

 

About Cognitive Remediation Journal in Chinese next

Image3_Thumb_74
SAN2016 Meeting
Conference
Start Time: 06 Oct 2016
End Time: 09 Oct 2016
Where: Grecotel Corfu Imperial Exclusive Resort, Corfu, Greece
ABSTRACTS

Copyright © 2013 by Centrum duševního zdraví­ Jeseník. All rights reserved.

 

Webdesign02ha+ha